Приятно ми е, Деси!

Стремя се астрологията да бъде широкодостъпна и интересна за все повече хора, а пътят за осъществяването на тази цел е – астрологичната материя да бъде разбираема, увлекателна, пълна с хумор и най-вече да има практическа приложимост в ежедневието ни.
За мен всеки прочит на рождена карта може да се сравни с отварянето на една книга пълна с уникални уроци, сюжети и теми. Няма да се уморя да преоткривам богатството на Вселената, заложено във всеки един хороскоп и във всеки един от нас.
Дипломиран астролог към Съюза на астролозите „Иван Станчев“ (САИС) с преподавател Оксана Хорват-Станчева. Административен секретар на САИС. Обучението ми до момента включва както всички нива и модули по Западна астрология, така и допълнителни курсове по Астропсихология и Консултативна психология. Имам сериозни допълнителни интереси към Хюман дизайн, Таро и Акашови записи. Практикувам и Рейки, инициирана съм до трето ниво. Преди да открия своето призвание като консултант-астролог близо 15 години съм работила в сферата на рекламата и медиите, като съм заемала няколко мениджърски позиции в различни международни компании и рекламни агенции. Непрестанната надпревара с времето, безсмисленият стрес на всички нива, краткосрочните цели и липсата на адекватна мотивация за живота, който водех, ме накараха да потърся път към нов начин на живот и поглед отвъд Матрицата. По образование съм Магистър по Социология, в момента надграждам интересите си и с магистратура по Политическа психология. Владея няколко чужди езика. Обичам да пътувам, да споделям и не спирам пред предизвикателствата на живота. Следвам убеждението си, че всеки от нас носи някаква Дарба. И точно тя му показва, къде в живота е неговата Служба и Отдаване. Избрала съм моята дарба – съчетанието от добри комуникационни умения и концептуализация на идеи – да бъде в полза на останалите. А средството, което използвам е астрологичният анализ.

Дипломиран астролог към Съюз на астролозите “Иван Станчев” с преподавател Оксана Хорват-Станчева. Административен секретар на Съюз на астролозите „Иван Станчев“ (САИС). Имам сериозни допълнителни интереси към Хюман дизайн, Таро и Акашови записи.

Стремя се астрологията да бъде широкодостъпна и интересна за все повече хора, а пътят за осъществяването на тази цел е – астрологичната материя да бъде разбираема, увлекателна, пълна с хумор и най-вече да има практическа приложимост в ежедневието ни.