Услуги - Индивидуални консултации

Астрологичен профил и годишна прогностика

Изготвяне и анализ на натална карта, годишен анализ и транзитни аспекти + отговори на конкретни въпроси

Личен календар с годишна прогностика

Изготвяне на личен календар за предстоящата година – включващ дните на луна без курс, ретроградни периоди, подходящи дни за нови начинания, неподходящи дни за планирани процеси и друга допълнителна информация, специфицирана по лична заявка на клиента.
Календарът може да включва по желание и графики с очакваните активни, пасивни и предизвикателни периоди на годината по теми – бизнес, работа, лични взаимоотношения, спортни активности и пр.

Анализ на взаимоотношенията

Стандартен астрологичен анализ на съвместимост между двама души – синастрия (брак, бизнес партньорство, роднини, приятели и др.)

Избор на дата за събитие

Изчисляване на подходяща дата за сключване на брак, медицинска интервенция, бизнес старт, покупка или продажба, пътуване, подписване на договор и други важни за Вас събития.

Ваучер за подарък хороскоп

Получавате електронен или хартиен ваучер за подарък хороскоп на ваш близък. Услугата се заплаща предварително по банков път.
Консултацията се провежда след записване на удобен час за получателя.

Услуги - Бизнес консултации

Бизнес прогностика – изготвяне на анализи спрямо спецификите и необходимостта на конкретната компания.
Анализите могат да включват освен краткосрочна и дългосрочна прогностика, също така и изследване на съвместимостта на служителите и насоки за подобряване на екипната работа; избор на подходящи периоди за реклама, сключване на договори, плащания.
• благоприятно време за сключване на договори на годишна или месечна база;
• Анализ на работата с клиенти/доставчици/сътрудници на фирмата
• Консултации по управление на фирмата и помощ в решаване на нестандартни ситуации

• Социална и политическа прогностика – изготвяне на текущи, краткосрочни и дългосрочни социални анализи, включващи анализ на политическата обстановка, прогностика за икономическите цикли, насока за текущи и очаквани глобални процеси.