Индивидуални онлайн уроци
Picture36

Индивидуални онлайн уроци

• Какво е моето житейско ПРИЗВАНИЕ?
• Избрах ли правилната ПРОФЕСИЯ?
• Защо винаги ме привличат едни и същи ПАРТНЬОРИ?
• До колко познавам ДЕТЕТО си и общувам ли пълноценно с него?
• Предразположен ли съм към определени ЗДРАВОСЛОВНИ проблеми?
• АСТРОЛОГИЯТА може да ти даде отговор на тези, както и на много други въпроси!

Астрология за начинаещи е ускорен онлайн курс, който е предназначен за всеки от вас, който има отношение към астрологичния прочит на темперамента и характера на личността, но няма стабилна основа за самостоятелно разбиране на хороскопа и неговите основни елементи. Езикът на курса ще бъде максимално олекотен от термини и насочен към практическото приложение на знанието. Предвидени са и две бонус срещи на живо. Срещите ще бъдат практически и ще имат за цел да се разискват всички възникнали въпроси по време на онлайн сесиите, както и разглеждане хороскопите на участниците.
Условно курсът се разделя на два модула – въвеждащ и основен (втори). Въвеждащият модул дава стабилна основа за понятията, личностния хороскоп, архетипите и термините в астрологията. Вторият основен курс дава техники за съвместимост на партньорите, анализ на вероятни събития, предстоящи теми и пр.
Ако не се ориентирате какво е вашето ниво и дали сте готови за втората част на курса, може да попълните входящ тест, за да проверите вашите знания.
След преминаване на този модул всеки участник, който има желание, може да положи изпит пред комисия с членове на Съюза на астролозите „Иван Станчев“ (САИС) и да получи сертификат за дипломиран астролог към САИС.
Учебната програма включва онлайн лекции и упражнения – домашна работа и задачи за самостоятелно разработване на собствения хороскоп и този на близките и приятелите ви.
Цена и заплащане: стойността на индивидуалния курс се формира на база избраната продължителност за всяка отделна сесия (лекция), както и нивото на курсиста (60/90 лв.)