Често задавани въпроси
253010495_2954435671524980_2405651303280323426_n

Често задавани въпроси

Aстрологията може да бъде уникален инструмент на познанието в ръцете на всеки един от нас – тя може да даде отговори на въпроси от много дълбоко лично естество, обективна гледна точка при анализ на взаимоотношения, да посочи най-подходящия период за събитие, да подпомогне анализа при холистични и класически методи на лечение и т.н. Списъкът може да се удължи толкова, колкото са и темите в живота, в които изпитваме несигурност при взимането на избор и имаме нужда от допълнителна информация.

Основни астрологични направления и методи за анализ при консултация
Кои са основните астрологични направления и методи за анализ при консултация с астролог:
Анализ на личността – базиран на основните принципи на Западната, Руската, Ведическата или друга астрологична школа. Който и специалист да направи този анализ, общата рамка и насоки не могат да се различават съществено, по-скоро разликите идват от това, какво забелязва дадения астролог, индивидуалният подход и модели на консултиране.
Астропсихология – анализ на характера, заложен темперамент, ресурси и обичайни модели на поведение. Скритите послания от средата- родители, институции и лични връзки. Проблемни ситуации и вероятностен модел на реакция.
Медицинска астрология – основен анализ на предразположеността към определени здравословни проблеми. Темперамент и реакция на средата, холистични методи на анализ при болести и тяхното лечение. Взаимовръзка между конфликтни житейски ситуации и здравословното състояние на консултирания.
Елективна астрология – избор на дата за събитие. Взима се предвид качеството на времето, което дават транзитните планети и аспекти спрямо характера на събитието и наталните карти на консултирания. Избират се дати за започване на бизнес, за подаване на документи, за стартиране на всякакъв тип проекти и процеси, за започване на дело, за покупка или продажба на движимо или недвижимо имущество. За сключване на брак, за планирана медицинска интервенция и пр.

Прогностична астрология – на последно място, но най-популярна. Използва много разнообразни методи, които дават информация за краткосрочните и дългосрочните перспективи и за вероятния характер на събитията, които предстоят. Важно е да се има предвид винаги, че прогностичната астрология дава индикации и възможни указания, а не предсказания!

Какви въпроси се разглеждат и какви отговори да очакваме
Какъв тип въпроси може да се разглеждат по време на астрологична консултация и какъв тип отговори да очакваме?
Няма ограничения на областите от живота, които могат да се обсъждат по време на консултация – себепознание; силни страни на характера; професионална ориентация; артистични таланти; личностни взаимоотношения; бизнес партньорства; предразположеност към определени здравословни проблеми; избор на най-добра дата за събитие – сватба, бизнес старт, операция и пр.
Съветите от страна на астролога са по отношение на качеството на времето – напр. дали сега е подходящ или неподходящ момент за определено събитие; доколко са използвани ресурсите на определена връзка или има още полета, които биха могли да се изследват; защо определени събития в живота на консултирания се случват точно в определен момент и т.н.
НЕ очаквайте конкретни насоки и решения, те са във вашите ръце! Това, което един отговорен консултант ще ви даде, не е точна формулировка и рецепта, а един допълнителен независим поглед към житейската ви ситуация. Съветът, който ще получите, би трябвало да разкрива къде са силните ви страни, кои биха могли да са скритите капани, кога е най-подходящото време за действие. ВИЕ сте тези, които държат волана на вашия живот! А астрологията е средството, което разширява вашия обзор.

Какво представлява хороскопът
Какво представлява хороскопът?
Това основно е анализ на личността: какви вероятно ще са нейните творчески заложби, начинът по който се адаптира към средата, какво я мотивира и какво я възпира, описание на емоционалния и свят, несъзнаваното, даване и приемане на любовта, професионално поле и подход към материалното и още, и още…
Всяка астрологична школа има свой подход и натрупано знание, но досега не съм срещнала противоречиви хороскопи, независимо от базата, която е използвана. И все пак дори и двама астролози да използват една и съща школа – например традиционната Западна астрология – те ще направят в същината си подобен хороскоп, но заради индивидуалния подход и
собствена ценностна система, всеки един ще даде на консултирания различен поглед към личността и мотивацията в определени жизнени ситуации.
Най-важното е да се разбере, че да си направиш хороскоп не е равносилно на четене на „Книгата на живота, който ти предстои“, а четене на „Ресурсите и потенциалите, които са заложени“ във всеки един от нас. Изборът и свободната воля на всеки човек са структуроопределящи за неговия хороскоп и житейска съдба.

Какво да очакваме по време на астрологична консултация

Какво да очакваме по време на астрологична консултация? Каква предварителна информация ни е необходима, за да започне анализът?
Акуратният астрологичен анализ е базиран на изчисления, чиято изходна точка са датата, точният час и място на вашето раждане. В ситуация, в която точният час на раждане не може да бъде предоставен, е необходимо да се посочи поне ориентировъчна част от деня и да се направи предварителен анализ, наречен ректификация. Ректификацията е абсолютно необходима в случаи на неясен час на раждане, за да получите и адекватна консултация. Ако това не бъде спазено като предварително условие, то може да бъдете изправени пред ситуация, в която просто слушате хороскопа на човек, който е роден например 2 часа след вашия рожден момент, което обезсмисля голяма част от положените взаимни усилия.
Добре е да имате конкретен въпрос, при консултацията си с астролог, дори и да е за първи път в живота ви. Това ще фокусира разговора и ще даде конкретна цел на срещата. Колкото сте по-конкретни в питанията си, толкова по-конкретни насоки може да получите.